Prints

Red 2 (PRINT), Ilya Kuvshinov
Red 2 (PRINT)

$35.00
Red 1 (PRINT), Ilya Kuvshinov
Red 1 (PRINT)

$35.00
Splash (PRINT), Ilya Kuvshinov
Splash (PRINT)

$35.00
Ponytail (PRINT), Ilya Kuvshinov
Ponytail (PRINT)

$35.00
CMYK 4 (PRINT), Ilya Kuvshinov
CMYK 4 (PRINT)

$35.00
CMYK 3 (PRINT), Ilya Kuvshinov
CMYK 3 (PRINT)

$35.00
CMYK 2 (PRINT), Ilya Kuvshinov
CMYK 2 (PRINT)

$35.00
Shian (PRINT), Ilya Kuvshinov
Shian (PRINT)

$35.00
Windy 1 (PRINT), Ilya Kuvshinov
Windy 1 (PRINT)

$35.00
UV (PRINT), Ilya Kuvshinov
UV (PRINT)

$35.00
The Horns 1 (PRINT), Ilya Kuvshinov
The Horns 1 (PRINT)

$35.00
Oriole (PRINT), Ilya Kuvshinov
Oriole (PRINT)

$35.00
Derealization (PRINT), Ilya Kuvshinov
Derealization (PRINT)

$40.00
Plastic Sea (PRINT), Ilya Kuvshinov
Plastic Sea (PRINT)

$35.00
Swimsuit (print), Ilya Kuvshinov
Swimsuit (print)

$35.00
Afterglow (print), Ilya Kuvshinov
Afterglow (print)

$35.00
Wonderland: Falling  (print), Ilya Kuvshinov
Wonderland: Falling (print)

$35.00
#3 (print), Ilya Kuvshinov
#3 (print)

$40.00
Eternal (print), Ilya Kuvshinov
Eternal (print)

$40.00

Books

The Art of the Wonderland by Ilya Kuvshinov, Ilya Kuvshinov
The Art of the Wonderland by Ilya Kuvshinov
 SIGNED

$34.95

Apparel

Ilya Kuvshinov x Nucleus: SHIAN DESIGN, Ilya Kuvshinov
Ilya Kuvshinov x Nucleus: SHIAN DESIGN

$34.95
Ilya Kuvshinov x Nucleus: UV , Ilya Kuvshinov
Ilya Kuvshinov x Nucleus: UV

$34.95

Events

ILYA KUVSHINOV SOLO EXHIBITION

July 24, 2021 - August 8, 2021

Jul 24, 5:00PM - 8:00PM


13 SENTINELS: AEGIS RIM VIRTUAL ART EXHIBIT

September 21, 2020 - October 22, 2020

Sep 21, 10:00AM - 11:00AM


ILYA KUVSHINOV WORKSHOP

January 16, 2020

Jan 16, 6:00PM - 9:00PM


THE ART OF THE WONDERLAND / ILYA KUVSHINOV SCREENING / PANEL

January 17, 2020 - January 23, 2020

Jan 17, 5:00PM - 9:00PM