Line Portrait, Ilya Kuvshinov
Line Portrait

$100.00
Sold

Artist: Ilya Kuvshinov
Exhibition: The Art of The Wonderland / Ilya Kuvshinov Screening / Panel
Frame Width: 15.0" (38.1 cm)
Frame Height: 18.5" (46.99 cm)
Medium: Digital
Features: Limited Edition(1)
Signed

Artwork

Signed by Ilya Kuvshinov


YOU MAY ALSO LIKE